SLU-nyhet

Budgetunderlaget 2016–2018

Publicerad: 19 februari 2015

SLU:s budgetunderlag för perioden 2016–2018 utgår från den av riksdagen beslutade statsbudgeten samt från regleringsbrevet för SLU 2015.

Förutom de medel som anvisats genom dessa föreslår SLU att ytterligare medel anvisas för den aktuella perioden.

Ökat utbildningsuppdrag med 450 hst under denna period -- 45 miljoner kr

Långsiktig finansiering för fortlöpande miljöanalys -- 75 miljoner kr

Kunskapsutveckling inom akvakultur --  30 miljoner kr

Utöver utökningen av utbildningsuppdraget begär SLU också medel för att kunna genomföra den kvalitetsförstärkning av utbildning inom humaniora/samhällsvetenskap som övriga högskolor tidigare fått medel för. SLU vill också ha en återföring av de 30 miljoner som tagits tillbaka av utbildningsanslaget, och begär ytterligare 15 miljoner fr o m  2018 för finansieringen av ett utökat utbud med god kvalitet.

SLU anhåller också om att förordningen för universitetet justeras så att SLU:s yrkesexamina överensstämer med 2007 års examensreform.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson