SLU-nyhet

Kom med i SLU:s strategiarbete

Publicerad: 06 februari 2015

Hur tycker du att SLU:s verksamhet ska se ut? Hur ska universitetets strategi för framtiden vara? Nu börjar arbetet med SLU:s nästa gemensamma strategi, som ska gälla 2017-2020, och din röst behövs.

– Det är jätteviktig att alla är med. Vi behöver fånga upp tankar och nya idéer och få en så bra bild som möjligt av vad organisationen i helhet tycker, säger rektor Lisa Sennerby Forsse.

Strategin ska lyfta fram vilka frågor som är viktigast för att SLU ska utvecklas till ett ännu bättre lärosäte. 

Alla medarbetare inbjuds nu att bidra till arbetet med nästa strategi. Universitetsledningen har gjort ett förslag på prioriterade områden som finns beskrivna i ett idédokument.

Du har möjlighet att tycka till om valet av fokusområden, målformuleringar och vad SLU behöver göra för att uppnå målen. Alla tips, åsikter och synpunkter är välkomna. Prefekt eller motsvarande ansvarar för en diskussion på arbetsplatsen och att sammanställa alla idéer. Sammanställningen skickas sedan in via en webbenkät, som ska vara inne senast den 16 mars.

Synpunkter kommer också att samlas in via SLU:s råd, fakulteter och särskilda inspelsgrupper.

Strategin är ett internt styrdokument som ska ge vägledning till fakulteter, institutioner och andra delar av verksamheten vid alla typer av beslut. Arbetet bygger förstås vidare på de omvärldsanalyser som institutionerna har gjort under 2014 och de diskussioner som har följt efter det.

Allt om strategiarbetet hittar du här.

Hör rektor Lisa Sennerby Forsse om enkäten


Kontaktinformation