SLU-nyhet

Lantbrukare inte oense om eko/konventionellt

Publicerad: 04 februari 2015

Motsättningen mellan ekologisk och konventionell odling finns inte bland lantbrukare utan bland politiker, debattörer och forskare. Det skriver fem agronomstudenter vid SLU i en rapport efter att ha intervjuat både lantbrukare och forskare.

Agronomstudenterna har på uppdrag av LRF i västra Sverige genomfört en studie med syfte att undersöka vilka växtnäringsflöden som finns mellan gårdar med olika produktionssystem. Ett annat syfte var att undersöka hur forskare och lantbrukare ser på ekologisk och konventionell odling och flödena av växtnäring mellan dem.

Fem uppländska lantbrukare intervjuades. De har alla någon form av djurproduktion och tre av dem driver en del av gården ekologiskt.

Lantbrukarna menar att dagens samhällsdebatt med stark polarisering mellan odlingssystem inte är relevant. Det är bland forskare, politiker och konsumenter som det målas upp en konflikt. I praktiken förekommer det omfattande flöden av växtnäring mellan gårdarna.

http://www.greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2015-02-03-oenigheten-finns-inte-bland-lantbrukarna.html#.VNHPl1XF-yN


Kontaktinformation