SLU-nyhet

”Meningslös anti-ekodebatt”

Publicerad: 09 februari 2015

”Frågorna om ekoodling och miljön har under mina 25 år på SLU dykt upp med cirka fem års mellanrum, drivna av samma grupp forskare, och varje gång utan att mycket nytt tillförs. Det är tröttsamt och improduktivt.”

Det skriver professor Jan Bengtsson, SLU i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

”Ekoodlingen behöver inte få kalla fötter. Den bidrar med viktiga perspektiv på framtidens matproduktion. Utan dessa perspektiv är risken att jordbruket trosvisst och taktfast utvecklas längs en enda väg mot ökad intensifiering och storskalighet. Många jordbruksforskare anser att det intensiva jordbruket har nått vägs ände. Det är varken önskvärt eller ens möjligt utifrån många framtidsscenarios där naturresurser spås bli begränsande. Men om framtiden kan vi intet veta, så varje utsaga är problematisk, och måste bli just osäker, känslomässig och ideologisk ”, skriver Jan Bengtsson bl a.

http://unt.se/asikt/debatt/trottsamt-med-meningslos-anti-eko-debatt-3588251.aspx


Kontaktinformation