SLU-nyhet

Ny strategi 2017-2020

Publicerad: 19 februari 2015

Ingen har väl missat att arbetet med en ny strategi för 2017-2020 redan startat. I en bred bottom up-process ges alla anställda möjlighet att säga sin mening, kanaliserad genom enhetscheferna/prefekterna och ett webbformulär för att materialet ska bli hanterligt.

Ett idédokument har skickats ut för att sätta fart på diskussionerna om val av fokusområden, målformuleringar och vad SLU behöver göra för att uppnå målen. Till styrelsemötet i juni ska det finnas ett utkast till strategi främst för internt bruk, och senare kommer underlaget att bearbetas ytterligare under hösten.

https://internt.slu.se/sv/styrning-och-organisation/styrande-dokument-och-protokoll/strategier/utarbetande-av-strategi-for-2017-2020/


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson