SLU-nyhet

Rapportera mindre - nya regler för bisysslor

Publicerad: 27 februari 2015

Från och med 1 mars gäller nya regler för vad du får göra vid sidan av din tjänst på SLU. I första hand handlar det om att rapportera mindre!

Allt du gör på fritiden, som inte kan räknas in i din tjänst eller som inte är helt privat, kallas för bisyssla.

Hittills har du varit skyldig att rappportera in alla sorters bisysslor. Men nu förenklas reglerna och från och med den första mars behöver du bara rapportera in bisysslor om du är tveksam till om de följer SLU:s riktlinjer.

Som SLU-anställd får du inte ha bisysslor som:

  • konkurrerar med SLU:s verksamhet
  • hindrar dig från att utföra ditt arbete, eller som innebär att ditt arbete blir lidande
  • riskerar SLU:s anseende, och du får inte göra något som kan påverka allmänhetens förtroende för SLU

Bryter du mot reglerna ska du förstås sluta med det.

Är du säker på att du inte strider mot reglerna behöver du inte göra någonting.

Är du tveksam till om du följer reglerna, ska du rapportera in bisysslan i Primula.

Det är prefekt eller motsvarande som gör bedömningen av rapporterade bisysslor, med stöd av juristenheten.
För professorer och lektorer gäller särskilda regler. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: elin.backstrom@slu.se