SLU-nyhet

Rydberg och Arvidsson får pris ur Torbjörn Lovangs minnesfond

Publicerad: 11 februari 2015

För engagerat och osjälviskt arbete i lantbrukets tjänst har jordbearbetningsforskarna Tomas Rydberg och Johan Arvidsson belönats med priser från Torbjörn Lovangs minnesfond.

Tomas Rydberg ledde SLU:s verksamhet inom ämnet jordbearbetning från 1991, då han utsågs till statsagronom, fram till årsskiftet, då han gick i pension. Johan Arvidsson är sedan 2008 professor i markvetenskap med inriktning mot fysikaliska och mekaniska grunder för markens bearbetning och bördighet samt odlingens miljöeffekter, och sedan 2012 samverkanslektor i markfysik. Forskningen bedrivs vid inst. för mark och miljö, avd. för jordbearbetning & hydroteknik.

Priserna delades ut den 10 februari under en konferens med ca 100 deltagande lantbrukare. Fonden instiftades 2009 för att hedra den avlidne lantbrukskonsulten Torbjörn Lovang, och priset delades nu ut för sjätte året. Syftet med fonden är att belöna personer som i Torbjörns engagerade och osjälviska anda arbetat i lantbrukets tjänst.

Motiveringen: Under det mångåriga arbetet med jordbearbetning på SLU har stipendiaterna framgångsrikt producerat och pedagogiskt förmedlat viktiga forskningsresultat till lantbruksnäringen.

Bland pristagarna år 2015 finns även Erik Stjerndahl, VD HIR Skåne. Utöver inramat diplom och blommor fick pristagarna även 15000 kr var.

Mer information

Johan Arvidsson
018-67 12 10, 070-695 37 32, johan.arvidsson@slu.se
http://www.slu.se/sv/institutioner/mark-miljo/forskning/jordbearbetning-och-hydroteknik/jordbearbetning-och-hydroteknik1/johan-arvidsson/

Tomas Rydberg
tomas.rydberg@slu.se  
http://www.slu.se/sv/institutioner/mark-miljo/forskning/jordbearbetning-och-hydroteknik/jordbearbetning-och-hydroteknik1/tomas-rydberg/

Ulrik Lovang
Lovang Lantbrukskonsult AB, Vikingstad
013-23 44 91, 0706-43 44 69, ulrik.lovang@lovang.se
www.lovanggruppen.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson