SLU-nyhet

Så tyckte vi om medarbetarwebben

Publicerad: 09 februari 2015

Under november 2014 låg en enkät på medarbetarwebben, där alla anställda kunde säga sin mening om hur medarbetarwebben fungerar. Eller inte fungerar, beroende på ståndpunkt...

Resultaten från enkäten har nu presenterats, dels i en utförlig rapport (länk till hela rapporten), men också muntligt vid en träff den 5 februari för SLU:s kommunikatörsnätverk (länk till presentationen).

En kort sammanfattning av enkätens resultat

Dåligt betyg för:

 • Sökfunktionen ger dåliga sökresultat.
 • Strukturen är svår att förstå och det är svår att hitta via navigering.
 • Det finns mycket gammalt innehåll som borde rensas bort.

Bra betyg för:

 • Tydlig kontaktinformation.
 • Korrekt information, när man väl hittat den. 
 • Medarbetarwebben underlättar det dagliga arbetet, främst för administrativ och teknisk personal.

Till vad använder besökarna medarbetarwebben oftast?

 • Ansöka om semester eller annan ledighet
 • Hitta kontaktuppgifter
 • Komma åt länkar och genvägar som finns på startsidan
 • Läsa info som rör anställningen
 • Hitta styrdokument/rutiner/riktlinjer
 • Läsa nyheter om/från SLU
 • Komma åt IT-system
 • Hitta blanketter

Reflektioner från WSA

Pierre du Rietz, chefsanalytiker på WSA, som presenterade enkätens resultat vid träffen den 5 februari hade några råd:

 1. Lyssna på besökarna! Använd kommentarerna från enkäten som utgångspunkt för ett förändringsarbete.
 2. Rensa bland sidorna! En alltför stor mängd webbsidor hindrar sökfunktionen från att fungera som det är tänkt. Många nya sidor gör också att den ursprungliga navigeringen inte fungerar och att sökresultaten blir dåliga.
 3. Se till att varje webbsida har ett uttalat syfte och målgrupp! Det är alltför många sidor som bara informerar, utan att se till vad en besökare kan tänkas förvänta sig av sidan. Finns inget syfte, ska sidan bort!
 4. Ändra i sökfunktionens inställningar! Vid sökning på medarbetarwebben borde sökträffar bara gälla sidor inom medarbetarwebben.

Hur använder vi resultaten av enkäten för att förbättra SLU:s webb?

Under 2015 och 2016 genomför kommunikationsavdelningen tillsammans med IT-avdelningen och utbildningsavdelningen ett webbprojekt, Webb 16. Projektet kommer att ta itu med några av de svagheter som enkäten pekade på.

 • Mängden sidor på SLU-webben minskas drastiskt, i samarbete mellan projektgruppen och alla webbredaktörer. Innehållet som blir kvar ska vara aktuellt och relevant för våra besökare.
 • Antalet personer som arbetar med webbpublicering minskas också drastiskt, så att antalet sällananvändare minskar. Färre webbredaktörer innebär att varje redaktörs ansvar och mandat blir tydligare och att det är möjligt att erbjuda ett bättre stöd genom utbildningar och nätverksmöten.   
 • Allt fler surfar på webben via telefoner och läsplattor, och SLU måste anpassa sig till det. Webbsidornas mallar ska göras om så att sidorna blir "responsiva", dvs. anpassar sig efter hur stor skärm besökaren använder.

– Att den här förändringen kommer nu är inte konstigt, säger projektledare Maria Bergkvist, webbstrateg vid kommunikationsavdelningen. 

– Sättet man surfar på har ändrats i grunden i samband med att mobiltrafiken ökar. Användare vill få svar på sina frågor direkt och det ska fungera lika bra i en mobil som på en dator. Långa sidor är inte ett problem, skrollning är bättre än att klicka sig fram. Vi måste helt enkelt anpassa oss till den här utvecklingen!


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se