SLU-nyhet

"Vad händer när man gör det man annars inte gör?"

Publicerad: 05 februari 2015

Vid SLU bedrivs ett lika villkorsarbete för att alla ska känna sig välkomna och för att motverka diskriminering. Som ett led i detta fick NJ-fakultetens medarbetare och studenter se konstnären Anna Odells film Återträffen, som handlar om mobbning. Efteråt fanns Anna på plats, svarade på frågor och diskuterade ämnet.

Anna Odell berättade att hon med filmen inte var ute efter att berätta "sin" berättelse, utan hon vill visa hur det faktiskt var. Hon är intresserad av hur en grupp fungerar och hur man kan reagera på det som varit. I den iscensatta klassåterträffen vill hon testa gränserna och se vad som händer när man gör det man normalt inte gör i en sådan situtation.

Apropå en fråga om ansvar för att mobbning förekommer svarade Anna att med högre plats i hierarkin kommer större ansvar. Det betyder att lärare, ledare och chefer behöver utbildning. Ledaren visar i sitt agerande vad som är ok och vad som inte är det.

– Vi måste prata om makt, till exempel baserat på kön, ifrågasätta vad som anses "rätt" och vad som anses vara "kvalitet". Vi kan aldrig veta att vi vet rätt.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo