SLU-nyhet

"Var saklig i eko-debatten!"

Publicerad: 19 februari 2015

”Vi har aldrig haft ambitionen att ge svar på alla komplexa frågor. Ett av SLUs strategiska mål är att ´forskningens resultat ska bli kända och nyttjas i samhället´. Vi anser därför att framkomna forskningsresultat ska kommuniceras ut i samhället oavsett om forskningsresultaten går emot politiska strömningar, liksom människors önskningar och värderingar.”

Det skriver SLU-forskarna Holger Kirchmann, Lars Bergström, Thomas Kätterer och Rune Andersson i en debattreplik i Upsala Nya Tidning.

”I en nyligen publicerad artikel (UNT Debatt 9/2) skriver professor Jan Bengtsson att det är ´tröttsamt och meningslöst med en anti-eko-debatt´. I motsats till honom tror vi att kommunikation av nya forskningsrön leder utvecklingen framåt och en debatt ökar medvetenheten om ekosystemens komplexitet. Vi bemöter här två sakområden av det Bengtsson tar upp.

Vi känner inte heller igen oss i Bengtssons syn på SLU som ett ´stackars universitet´. Vi är stolta över att vara verksamma vid SLU där fri forskning med högt i tak kännetecknar verksamheten”, skriver de fyra.

http://www.unt.se/asikt/debatt/var-saklig-i-eko-debatten-3603352.aspx 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson