SLU-nyhet

19 vill bli excellent lärare

Publicerad: 02 mars 2015

19 personer har ansökt om att få titeln excellent lärare. Det är första gången titeln kommer att delas ut vid SLU, och alla som har uppfyllt ansökningskriterierna kan få den.

─ Vi är nöjda med att 19 personer sökte. Det är 37 personer som har gått den förberedande workshoppen som är obligatorisk, men vi trodde inte att alla skulle söka, säger professor Ingmar Persson, ordförande i Nämnden för antagning av excellenta lärare, Nex.

Ansökningstiden gick ut i fredags. Nu pågår nämndens arbete med att gå igenom de handlingar som har kommit in. Vid nästa möte, den 18 mars, slår nämnden fast vilka kandidater som kommer att gå vidare.

─ Alla som uppfyller de fem kriterierna har möjlighet att få titeln. Det finns ingen begränsning i antal. Vi har haft en första genomgång av kandidaterna i dag. Ett par kommer att falla ifrån på grund av att de inte uppfyller alla grundkrav. Det räcker inte att vara suverän på fyra kriterier om det femte saknas, säger Ingmar Persson.

Vad händer nu?

─ Efter den 18 mars, när vi har slagit fast vilka som uppfyller kriterierna, skickas deras handlingar vidare för att bedömas av externa sakkunniga. Klarar man även den ribban kallas man till intervju, där man kommer att få svara på frågor kring till exempel verksamhet och utbildningsfilosofi.

Vad hoppas ni att det här ska ge på lång sikt?

─ Vi hoppas att de som ägnar sig mycket åt undervisning ska ha en möjlighet att meritera sig på utbildningsområdet. Alla fungerande universitet har både fungerande forskning och fungerande utbildning. Det här är ett sätt att kontinuerligt uppmärksamma bra arbete inom utbildningsdelen, säger Ingmar Persson.

Titeln excellent lärare infördes i Sverige första gången vid tekniska fakulteten vid Lunds universitet och finns i dag vid ungefär hälften av universiteten. Varje lärosäte sätter upp sina egna kriterier.


Kontaktinformation
Sidansvarig: elin.backstrom@slu.se