SLU-nyhet

Biotronbyggnation i Alnarp startar 16 mars!

Publicerad: 12 mars 2015

Biotronbygget påbörjas vecka 12 vilket innebär att parkeringen, södra entrén samt glasgången vid Vegetum/Navet, stängs av med omedelbar verkan. Hänvisning sker som tidigare meddelats till de tre entréer på baksidan som visas på kartan. Dessa entréer kommer att renoveras under mars/april för att kunna fungera optimalt under byggtiden. Parkering hänvisas till övriga parkeringsplatser på Alnarpsområdet.

Om de tillfälliga entréerna:
Akademiska Hus kommer under mars/april att måla väggar, byta belysning samt senare även metalldörrpartier i de tre entréerna.
Vi  beklagar att detta inte kunnat färdigställas innan byggstart men det kommer att vara undanplockat i entréerna så att passage är möjligt och renoveringen kommer att påbörjas snarast möjligt. Entréerna kommer att stängas av en i taget under ca 1-2 veckor det tar att renovera respektive entré. Utrymmet i entrén/paketintaget kommer dessutom att utökas i samband med renoveringen.

Utemiljön
Utomhus kommer det ske en generell översyn av belysningen samt fortsatt asfaltering och plattsättning utanför kortsidorna där tidigare växthus har varit.

Skyltar kommer att sättas upp utanför respektive entré. Akademiska Hus kommer att ändra skyltning för vissa utrymningsvägar.

Räddningstjänst (brandkår och ambulans) är meddelad om förutsättningarna och tillgängligheten.

OBS! Om ambulans larmas via 112 är det viktigt att någon går ut och möter upp samt visar in.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Anette Neldestam Larsson