SLU-nyhet

Frivilligdata i fokus för nystartat nätverk

Publicerad: 03 mars 2015

Nu startar ett metod- och kompetensutvecklingsnätverk om frivilligbaserad miljöövervakning på SLU.

– Alla samordnare för frivilligbaserad miljöövervakning är välkomna att vara med. Det gäller även för verksamheter som inte har sin hemvist på SLU, säger Kjell Bolmgren som är kontaktperson för nätverket.

Ett syfte med nätverket är att diskutera hur man kan kvalitetsklassa data som frivilliga rapportörer samlar in.

– Vi vill få till stånd ett gemensamt, lättbegripligt sätt att ange datakvalitet. Med en sådan kvalitetsklassning blir det också lättare för forskare som använder stora databaser att jämföra databaserna med varandra.

Klassningen skulle till exempel kunna baseras på att data som samlas in på olika sätt hamnar i olika klasser, till exempel data som samlas in av professionella provtagare, data som samlas in enligt en standardiserad metodik och data som samlats in på okänt sätt.

Stort intresse av att vara med i nätverket

miljöanalysdagen 2014 ordnades en första workshop med representanter från de verksamheter som bedriver och tar emot data från frivilligbaserad miljöövervakning. Intresset för att träffas och diskutera frivilligbaserad miljöövervakning var stort och under år 2015 räknar Kjell Bolmgren med att det blir fyra träffar med inriktning mot kvalitetklassning och kvalitetsutveckling.

– Jag har flera frågor som jag vill diskutera inom nätverket, bland annat hur vi ska tänka kring utbildning. Anställda vid universitet och konsultbyråer kan vi utbilda på arbetstid, men de frivilliga når vi inte med utbildning på samma sätt. Här krävs andra metoder, kanske instruktionsfilmer på youtube? funderar Kjell Bolmgren.

Kvalitetsguiden var inspirationskälla

Nätverket har beviljats medel om 40 000 kronor från rådet för fortlöpande miljöanalys. Inspirationen till nätverket fick Kjell Bolmgren när han började tillämpa SLU:s kvalitetsguide för datahanteringSvenska fenologinätverkets verksamhet.

– Jag insåg att vi som arbetar med frivilligbaserad miljöövervakning kan tjäna på att diskutera igenom Kvalitetsguiden och se om vi kan komplettera den med aspekter som skiljer frivilligbaserad miljöövervakning från professionell datainsamling. Lyckas vi med det kan vi skapa en generell modell för kvalitetsklassning och kvalitetsutveckling för all svensk frivilligbaserad miljöövervakning.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ulla Ahlgren