SLU-nyhet

”Hållbara städer behöver träd”

Publicerad: 11 mars 2015

Träd förbättrar lokalklimatet och utgör en del av städernas infrastruktur. Att ta till vara träd och deras ekosystemtjänster är en strategi för att bygga framtidens hållbara städer.

Det skriver SLU-forskarna Cecil Konijnendijk van den Bosch, Tim Delshammar och Johan Östberg i en debattartikel i Sydsvenskan.

"I New York har man använt i-Tree för att beräkna värdet av trädens ekosystemtjänster. Där visar sig ett träd bidra till besparingar motsvarande 1 100 kronor varje år. För en stad av Malmös storlek blir detta 66 miljoner kronor per år. För New Yorks del har beräkningen lett till nyplantering av en miljon nya träd.

Frågan är hur utvecklingen ser ut för våra svenska städer, där förtätning hittills tillåtits gå före träd och grönytor", skriver de bl a.

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/i-jakten-pa-fortatning-av-vara-stader-ar-parker-utan-namn-ett-latt-byte/


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson