SLU-nyhet

Storskaliga utsättningar av inhemska arter: gräsand som modellart

Publicerad: 26 mars 2015

Människan har under lång tid förändrat de naturliga ekosystemen. En synnerligen stark påverkan är vår förmåga och vilja att flytta växter och djur, vilket fått stora konsekvenser genom historien.

Gräsanden (Anas platyrhynchos) är den mest talrika och utbredda ankan i världen. Det är en viktig viltart, särskilt i Europa där över tre miljoner ankungar släpps varje år främst för att jagas.

På grund av gräsandens status som jaktbart vilt, dess talrikhet, och antalet utsatta individer, kan gräsanden tjäna som modell för att studera effekterna av utsläpp, både för bevarandesyften och för jakt på vilda populationer.

Pär Söderquist. Foto: Fabian Rimfors Högskolan Kristianstad Pär Söderquist, doktorand vid institutionen för vilt, fisk och miljö har i sin avhandling bedömt gräsandens status i Norden och vilka effekter utsläpp av gräsand har på den vilda populationen.

Statusen för gräsanden i de nordiska länderna är generellt bra, konstaterar Söderquist. Han har i avhandlingen studerat historisk ringmärkningsdata, jämfört morfologin i dagens vilda, farmade och historiska gräsänder samt analyserat hur genetiken skiljer sig hos vilda och farmade gräsänder i Europa.

­­­− Men på europeisk nivå krävs det en gemensam ansträngning för att övervaka och hantera populationerna. Det finns tecken på att utsättningarna av farmade änder är negativt för den vilda populationen, även om de flesta som fötts upp i fångenskap inte överlever fram till häckningssäsongen.

Om änderna föds upp i en miljö som liknar dess naturliga miljö ökar dess chanser till hög överlevnad efter utsättning. Å andra sidan skulle de vilda änderna gynnas om de utsatta änderna inte överlevde fram till häckningssäsongen.

En av Söderquists slutsatser är att det krävs en lagändring beträffande skyldigheten att rapportera siffror, härkomst, och utsläppsplatser av farmade gräsänder bör övervägas, tillsammans med praktiska lösningar för ringmärkning och genetisk övervakning av utsatta gräsänder.

 

Fakta:

Pär Söderquist disputerar i Alnarp, Aulan i Alnarpsgården klockan 13:00 den 27 mars 2015.

Avhandlingsarbetet har skett vid institutionen för vilt, fisk och miljö samt vid Högskolan Kristianstad.


Respondent: MSc Pär Söderquist, institutionen för vilt, fisk och miljö

Opponent: Professor Thomas Nudds, University of Guelph, Ontario, Canada

Avhandlingen kan laddas ner:

http://pub.epsilon.slu.se/11972/1/soderquist_p_150305.pdf


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se