SLU-nyhet

Toppforskare diskuterar förnybar energi vid Umeåkonferens

Publicerad: 23 mars 2015

Vad behövs för en grön omställning av samhället? Vissa skulle svara förnybar energi, och andra kanske mer forskning och innovation eller riktade politiska styrmedel. Vid den internationella konferensen Umeå Renewable Energy Meeting (UREM) den 25-27 mars samlas toppforskare och företagsrepresentanter för att ge bilder av forskningsfronten.

Forskningsmiljön Bio4Energy har under fem år arbetat med att föra samman forskare som jobbar med att ta fram nya biodrivmedel, gröna kemikalier och material baserade på råvara från skogen och avfall. Miljön inbegriper Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut och ett omfattande industrinätverk.

Vid årets konferens avhandlas den glödheta frågan om hur Sverige uppnår en fossilfri fordonsflotta till år 2030 av Thomas B. Johansson, på Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet. Han ledde regeringens offentliga utredning i ämnet.

På talarlistan märks en lång rad välrenommerade forskare. Konferensen avslutas den 27 mars med att den hyllade franske fotosyntesforskaren Pierre Joliot – barnbarn till fysikern Marie Curie som vann två Nobelpris – tar åhörarna med på en resa genom 60 år av forskning om hur växter använder solljus, vatten, syre och koldioxid för att växa.

Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet har stark forskning som syftar till att omvandla solenergi till bränsle på enklast möjliga sätt, vilket gör att bränslet kan användas när det bäst behövs och även som drivmedel i bilar. Dessa forskare arbetar i projekten Artificial Leaf, Solar Fuels Umeå och Micro Biorefine.

Nytt för i år är att även företag som samarbetar med forskarna kommer och ger sin syn på utvecklingen.

Till exempel talar en representant för den multinationella papperskoncernen Stora Enso om den politiskt känsliga frågan om genetisk modifiering av snabbväxande träd. Från Domsjö Fabrikers håll kommer man att beskriva hur man gått från teori till praktik när forskare och tekniker samarbetat för att ta fram nya biobaserade produkter i Sveriges enda bioraffinaderi i Örnsköldsvik. Dessutom kommer ett europeiskt företag att berätta om hur forskning om fotosyntes och alger kan användas för att framställa biodrivmedlet etanol.


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se