SLU-nyhet

Uppföljning av miljömålen

Publicerad: 04 mars 2015

En första årlig uppföljning av SLU:s övergripande miljömål har nu gjorts.

Ett målområde som inte har gått så bra under 2014 är minskandet av koldioxidutsläppen. Målet är att under åren 2013-2020 minska koldioxidutsläpp från resande med 10 procent och helårsanställd till år 2020, men under 2014 har utsläppen istället ökat med nio procent. Men under året har det också tagits beslut om en klimatfond och om nya riktlinjer för resor, som ett steg i att vända trenden.  

Något positivt är att videokonferenserna, som kan vara ett alternativ till många resor, också har ökat med fem procent.

Ett målområde som går bra är energianvändning och inköp. Till exempel har SLU under 2014 stängt av 4 av 7 oljepannor vilket motsvarar en minskning med cirka 25 kubikmeter olja per år.
Läs mer om uppföljningen av alla miljömålen.


Kontaktinformation