SLU-nyhet

15 miljoner föreslås till Svenska artprojektet

Publicerad: 15 april 2015

SLU får 15 miljoner till Svenska artprojektet. Det föreslår regeringen i sin vårproposition som presenteras i dag.

– Vi är glada över att få de här pengarna. Det är ett erkännande av att SLU och Artdatabanken gör ett bra arbete och att regeringen har ett förtroende för Svenska artprojektet, säger Lena Sundin Rådström, chef för Artdatabanken på SLU, som driver Svenska artprojektet.

Redan i höstbudgeten fanns förslag på att ge Artdatabanken 15 miljoner, men de pengarna frös inne när budgeten för 2015 väl gick igenom. Men nu öppnas en ny möjlighet.

Artdatabanken har sedan år 2002 ett uppdrag från riksdagen om att kartlägga och sprida information om Sveriges mindre kända arter, och på det sättet förse samhället med kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. Svenska artprojektets resurser fördelas idag på forskning, museistöd och framtagande av artfakta.

Ett av Sveriges miljökvalitetsmål

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som ska leda vägen till det hållbara samhället. Svenska artprojektet startades som ett svar på behovet att kartlägga och sprida kunskap om den biologiska mångfalden och som en del i arbetet att nå Sveriges miljökvalitetsmål "Ett rikt växt- och djurliv" .


Kontaktinformation
Sidansvarig: elin.backstrom@slu.se