SLU-nyhet

Antagningen och regeringssignaler

Publicerad: 21 april 2015

Något minskat tryck till våra utbildningsplatser, men jämnare fördelning, konstaterar prorektor Lena Andersson-Eklund i ett nytt blogginlägg, där hon också noterar positiva signaler från regeringen:

Under veckan har SLU fått bekräftelse på att Utbildningsdepartementet känner till att vi finns och har viktiga utbildningar. Detta genom att universitetet blir delaktigt av den satsning på nya utbildningsplatser som regeringen föreslår i vårbudgeten. Det kan bli 6 mkr extra per år, något som skulle öka möjligheten att utveckla utbildningarna.


Kontaktinformation