SLU-nyhet

”Grönt mineralkväve” allt närmare gödselmarknaden

Publicerad: 14 april 2015

Häromdagen publicerades en kunskapsgenomgång om möjligheterna att producera kvävegödselmedel med förnybara resurser. Forskarnas slutsats är att det finns en stor potential att minska jordbrukets klimatpåverkan, även på ganska kort sikt. Nästa steg blir att utreda marknadspotentialen och att hitta finansiering till en pilotanläggning.

Produktion av kvävegödselmedel utgör en stor del av de fossila energiinsatserna i svenskt lantbruk. Idag framställs kvävegödsel från naturgas, kol eller olja; vi är alltså starkt beroende av utländska fossila resurser för vår livsmedelsproduktion. I en ny rapport visar nu forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att producera grön mineralgödsel.

– Kvävegödsel är en av förutsättningarna för de höga skördenivåer vi ser i det moderna, industrialiserade jordbruket, men tillverkningen är också förknippad med stora utsläpp av växthusgaser. Nu visar vi att det är möjligt att i närtid starta produktion av kvävegödsel baserad på förnybar energi såsom vindkraft och biogas, säger Serina Ahlgren, forskare vid SLU:s institution för energi och teknik.

Bland de förnybara alternativ som studerades, gav förgasning av biomassa den lägsta produktionskostnaden, 11–14 kr/kg kväve, vilket kan jämföras med dagens pris på ca 10 kr/kg. Förgasning av biomassa är dock ännu inte en fullt kommersiellt tillgänglig teknik. Ett av de mest lovande alternativen på kort sikt är att göra urea av biogas, vilket uppskattas kosta ungefär 20 kr/kg kväve. Nu letar forskarna efter investerare för att bygga en pilotanläggning.

– Grön kvävegödsel har stor affärspotential, det möjliggör produktion av klimatsmarta livsmedel och biodrivmedel, säger Christian Hulteberg, forskare och företagare i Lund, som har deltagit i projektet.

Kontaktperson
Serina Ahlgren
Inst. för energi och teknik, SLU
070-493 04 90, serina.ahlgren@slu.se

Rapporten
Produktion av kvävegödsel baserad på förnybar energi. Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala, Rapport nr 82. Serina Ahlgren (SLU), Fredric Bauer (LTH) & Christian Hulteberg (LTH).
http://pub.epsilon.slu.se/12077/11/ahlgren_s_etal_150409.pdf

Rapporten har författats inom ramen för ett projekt finansierat av Stiftelsen för Lantbruksforskning.


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson