SLU-nyhet

Kartlägger ållarver i Sargassohavet

Publicerad: 29 april 2015

Sedan 2014 har SLU:s institution för akvatiska resurser samarbetat med Thüneninstitutet i Tyskland, för att kartlägga förekomsten av ållarver i Sargassohavet. Även i år deltar Håkan Westerberg som ansvarig för oceanografiska mätningar, nu på forskningsfartyget Maria S Merian.

Var och när den europeiska ålen leker i Sargassohavet är fortfarande inte slutgiltigt fastställt. För att öka kunskapen om detta jämförs nu de yngsta larvernas utbredning med oceanografiska data, som samlas in med hjälp av en CTD, som mäter temperatur och salthaltsprofilen ner till 1000 m på varje station. Ombord finns också en akustisk dopplerströmmätare, ADCP, som ger strömhastighet och riktning ner till cirka 500 m, kontinuerligt under hela expeditionen. Ytterligare information fås från dagliga satellitdata över ytvattentemperatur och från data från drivande oceanografiska ARGO-bojar i orådet.

Det blir stora datamängder som nu sammanställs och kommer att utgöra underlag inte bara för analysen av larvtrålningarna utan också för resultaten från övriga forskargrupper ombord, som samlar data om alla nivåer i näringskedjan i Sargassohavet, från mycket små picoplankton till stora rovfiskar och sargassotång.

Mer information
Dr Håkan Westerberg, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
031-299750, hakan.westerberg@slu.se
(är svår att nå under expeditionen)

Frågor kan också besvaras av:
Håkan Wickström, forskare
Enheten för diadroma arter,
Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm
Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
010-478 42 46, hakan.wickstrom@slu.se

Pressmeddelande på tyska om expeditionen
https://www.ti.bund.de/en/info-desk/press-releases/press-releases-2015/aal-besatzaktionen-nicht-immer-hilfreich-fuer-den-populationsaufbau/

Mer om ålforskning på institutionens hemsida
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/alen-en-hotad-art-och-resurs/

 
Håkan Westerberg i färd med att förklara hur havet fungerar. Foto: Marko Frese

 
Satellitkarta över ytvattentemperaturen. Det gröna området visar en temperaturfront mellan 22 och 24 grader C där ållarverna tenderar att ansamlas. De vita punkterna visar stationsnätet under expeditionen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson