SLU-nyhet

Nu börjar upphandlingen av ett nytt forskningsfartyg

Publicerad: 13 april 2015

I torsdags beslutade regeringen att SLU ska ansvara för upphandlingen av ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg som ska användas till miljöövervakning av havsmiljön och fiskbestånden, samt till marin forskning. SLU ska också äga fartyget, medan Sjöfartsverket kommer att vara ansvariga för management, dvs. drift och underhåll av fartyget.

I augusti 2014 överlämnade myndighetscheferna för SLU, SMHI och Kustbevakningen en förprojekteringsrapport till regeringen, där rekommendationen var att Sverige bör satsa på ett nytt forskningsfartyg som ersättare för det skrotade fartyget Argos.

I rapporten förordas ett bygge av ett helt nytt och avancerat forskningsfartyg på ca. 63 meter som ska rymma en besättning på 13 man och minst lika många forskare. Det ska utrustas för fiske och vattenprovtagningar med laboratorier där man kan ta in fisk och andra prover direkt från havet, samt ha flexibilitet också för andra forskningsuppdrag än SLU:s och SMHI:s regelbundna övervakning. Fartyget ska kunna stanna ute till havs i 16 dagar utan att behöva fylla på bränsle eller andra förråd.

Regeringen har sedan tidigare satsat medel för att påbörja projektering och nybyggnation av det nya fartyget. Nu är det dessutom klart att det är SLU som ska äga fartyget och ansvara för upphandlingen. Managementansvaret, där bland annat drift och underhåll ingår, kommer att läggas på Sjöfartsverket.

– Det är bra att regeringen efter en tids överväganden nu fattar beslut i denna fråga, säger Göran Ståhl, vicerektor vid SLU och ordförande i styrgruppen för det nya forskningsfartyget. Genom beslutet får Sverige tillgång till angelägen infrastruktur för marin miljöövervakning och forskning.

Upphandling av design och varv kommer att ske under 2015 och 2016. Fartyget ska då kunna vara färdigt för leverans under 2018.

Mer information, inklusive förprojekteringsrapporten, finns i tidigare pressmeddelande från SLU – se länk nedan.

Kontaktpersoner

Göran Ståhl, vicerektor vid SLU med ansvar för fortlöpande miljöanalys, och ordförande i styrgruppen för det nya forskningsfartyget.
Goran.Stahl@slu.se, tel. 070-661 82 16

Åke Dagnevik, projektledare för byggnation av det nya forskningsfartyget.
ake.dagnevik@slu.se, tel. 070-209 44 04

Mattias Sköld, forskare och fartygsansvarig, Institutionen för akvatiska resurser, SLU.
Mattias.skold@slu.se, tel. 070-537 87 74

Mer information

Regeringen tar beslut om ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg
(Pressmeddelande från Näringsdepartementet, 150409)

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI förordas
(Pressmeddelande från SLU, 140818)

Pressbild (får användas fritt i samband med artiklar om fartyget, källa ska anges)


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson