SLU-nyhet

"Skogsbrukets ansvar borde ha granskats"

Publicerad: 17 april 2015

"Skogsbrukets roll och ansvar för det förebyggande arbetet vad gäller skogsbränder förbigicks i den nu avlämnade utredningen. Av någon outgrundlig anledning skrev den nya regeringen i februari i år om direktiven till utredningen, skriver Hans-Örjan Nohrstedt, docent vid SLU, på Brännpunkt i Svenska Dagbladet (2015-04-15).

Hans-Örjan Nohrstedt tycker att mycket i Skogsbrandsutredningens rapport är bra men:

"Emellertid förvånar det mycket att i stort sett ingenting alls står i utredningen om vad skogsbruket kan göra för att förebygga en ny storbrand genom att göra själva skogen mindre eldfängd. För att det ska bli en brand vid torka krävs förstås att det finns något som kan brinna, det vill säga ett bränsle. Med tanke på att skogsbruket i stort sett självt styr vilket bränsle som finns i skogen, hade jag förväntat mig att denna aspekt skulle vara en central del i utredningens analys."


Kontaktinformation
Sidansvarig: elin.backstrom@slu.se