SLU-nyhet

Vägen till konstgjord spindeltråd allt kortare

Publicerad: 22 april 2015

Försöken att tillverka spindeltråd har hittills inte gett fibrer som matchar det naturliga materialets egenskaper, även om dessa ändå har visat sig vara användbara i vissa sammanhang. Nu tycks drömmen om en mer naturtrogen konstgjord spindeltråd vara på väg att förverkligas. I fredags publicerade Anna Rising och Jan Johansson från SLU och KI en artikel där de beskriver hur man i en spinningsapparat kan skapa en miljö som liknar den i en spindels spinnkörtel.

Spindlar kan ha upp till sju olika körtlar som används vid tillverkning av spindeltråd för olika ändamål. Spindeltråd är ett starkt och tänjbart material som bryts ner i naturen och samtidigt tolereras väl av kroppen, vilket gör det till ett mycket intressant biomaterial. Tillämpningar kan finnas i allt från sjukvård till byggnadsindustri. Att producera spindeltråd för industriella ändamål har dock visat sig vara svårt. Problemen ligger i produktionen av spindeltrådsproteinerna men också i en otillräcklig förståelse av den naturliga spinningsprocessen.

Vanligtvis producerar man spindeltrådsproteiner som saknar en eller flera delar som återfinns i det naturliga proteinet, och man använder sig av denaturerande förhållanden när proteinerna renas och spinns. Detta leder till att proteinerna inte fungerar som de ska och att de klumpar ihop sig snarare än att fogas samman på spindlarnas kontrollerade sätt.

Anna Rising och Jan Johansson, som är verksamma både vid Sveriges lantbruksuniversitet och Karolinska institutet, är två av dagens ledande spindeltrådsforskare. I fjol publicerade de tillsammans med utländska kollegor en banbrytande studie av den kemiska miljön i en spinnkörtel. Artikeln beskriver de molekylära mekanismer som gör att tråden kan bildas väldigt snabbt och på ett bestämt ställe i körtelns utförsgång. Nu har de publicerat en artikel i tidskriften Nature Chemical Biology, där de beskriver hur man i en spinningsapparat kan åstadkomma förhållanden som gör det möjligt att spinna konstgjorda trådar som liknar naturlig spindeltråd.

Mer information
Anna Rising
Universitetslektor vid inst. för anatomi, fysiologi och biokemi, Sveriges lantbruksuniversitet
(018-67 21 14, 070-974 48 88) och forskarassistent vid inst. för neurobiologi, Karolinska institutet (08-585 853 78, 070-974 48 88, anna.rising@ki.se)

Mer om Anna Rising och hennes forskning

Artiklar

Anna Rising & Jan Johansson. Toward spinning artificial spider silk. Nature Chemical Biology, Vol 11, May 2015. doi:10.1038/nchembio.1789
http://www.nature.com/nchembio/journal/v11/n5/full/nchembio.1789.html

Spindlar använder koldioxid för att göra tråd (Pressmeddelande från SLU, 2014-08-06)

Översiktsartikel om ämnet i tidskriften Nature (2015-03-26)
Katherine Bourzac. Spiders: Web of intrigue. Nature 519, S4–S6. doi:10.1038/519S4a
http://www.nature.com/nature/journal/v519/n7544_supp/full/519S4a.html#close

Pressbild (Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson