SLU-nyhet

Anna Rising invald i Sveriges unga akademi

Publicerad: 25 maj 2015

Anna Rising, som arbetar med medicinsk användning av konstgjord spindeltråd, är en av åtta nyinvalda ledamöter i Sveriges unga akademi. Denna akademi är en del av en världsomspännande rörelse för unga forskare med ett brinnande engagemang för att föra ut forskning i samhället. SLU:s andra forskare i akademin är Örjan Carlborg, som valdes in 2011.

– Samverkan är en av universitetens grundpelare, men hittills har detta inte premierats i vare sig anslagsfördelning eller karriärtrappor. En effektivare dialog mellan akademin och industrin/samhället skulle troligen leda till fler kommersiellt livskraftiga uppfinningar och framsteg, vilket är viktigt för Sveriges framtid, säger Anna Rising. Jag har alltid haft ett mycket brett medicinskt intresse, som jag så ofta det gått har kombinerat med kommersialisering och företagande, samtidigt som jag har fört ut min verksamhet populärvetenskapligt via föreläsningar och artiklar. De erfarenheter jag har vill jag gärna använda för att driva samverkansfrågor inom ramen för Sveriges unga akademi.

Anna Rising är docent och samverkanslektor i translationell veterinärmedicin, som handlar om att ta molekyler från labbänken till klinisk användning, men också om att hämta kunskap från kliniken och applicera den på laboratoriet. År 2012 fick hon SLU:s förtjänstmedalj i silver. Idag delar hon sin tid mellan SLU:s institution för anatomi, fysiologi och biokemi och Karolinska institutet.

Örjan Carlborg, professor i beräkningsbaserad genetik vid SLU, är för närvarande månadens ledamot på akademins webbplats.

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för några av de mest framstående unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Ledamotskapet är tidsbegränsat till fem år, vilket gör att akademin ständigt förnyas. Akademin bildades 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien. Ung i sammanhanget är en forskare som disputerat för högst tio år sedan.

Mer information

Anna Risings hemsida

Vägen till konstgjord spindeltråd allt kortare (pressmeddelande 2015-04-22)

Sveriges unga akademi


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson