SLU-nyhet

Digital teknik med drönare och sensorer används i växtodling

Publicerad: 20 maj 2015

Ett större utbildnings- och tillämpningsprojekt av obemannade flygfarkoster (UAV) och sensorteknik inom växtodlingsbranschen inleds i samverkan med Naturbruksskolan Sötåsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Utvecklingen av UAV-teknik sker explosionsartat just nu. Mer kunskap och kostnadseffektiva tillämpningar för lantbruket är viktigt om tekniken ska kunna användas brett. Det här projektet är ett steg på vägen, säger Mats Söderström, forskare vid SLU i Skara. 

Syftet är att tillsammans medverka i utvecklingsprojekt och försöksverksamhet samt erbjuda Naturbruksskolan Sötåsens anläggning som testbädd. Samarbeten skapas med näringen, universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner.

– Naturbruksskolorna har ett tydligt uppdrag att vara kunskapscentra för branschen. Inom detta område finns stora utvecklingsmöjligheter, säger Per Hansson, växtodlingslärare vid Naturbruksskolan Sötåsen.

Kompetensutveckling

Ambitionen är att utveckla relevanta kurser och utbildningar baserat på analys och kartläggning av utbildnings- och kompetensbehov.

Projektet ska stimulera till ökad kunskap och användning av ny digital teknik, obemannade flygfarkoster, sensorer och precisionsodlingsteknik bland företagare och anställda inom växtodlingsbranschen i syfte att rationalisera och optimera produktionen.

Projektet förväntas leda till kompetensutveckling, stärkt konkurrenskraft, ökad lönsamhet och ökad miljöhänsyn inom växtodlingsbranschen. 

Mer information:

Mats Söderström, projektledare SLU,
mats.soderstrom@slu.se, 0511-672 44.

Per Hansson, projektledare naturbruksskolan Sötåsen per.g.hansson@vgregion.se, 073-600 31 26.

Bo Grenabo-Tapper, rektor på naturbruksskolan Sötåsen, bo.tapper@vgregion.se, 0700-82 45 17.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Vanja Sandgren