SLU-nyhet

Donation från Svenska Djurskyddsföreningen till SLU-forskning om djur

Publicerad: 08 maj 2015

Ännu en gång stöttar Svenska Djurskyddsföreningen med stor generositet forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, genom tre nya donationer på sammanlagt 4,6 miljoner kronor. Medlen går till forskning på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH.

Av donationerna går 2 miljoner kronor till forskning inom projektet Tandproblem hos hund och katt och 2 miljoner kronor till projektet Tillförlitlighet i diagnostiska analyser – betydelsen av störande antikroppar hos hund.

– För att våra sällskapsdjur ska ha det bra är det viktigt att få fram bättre metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla deras sjukdomar. Till sådan forskning ”för djurens egen skull” finns märkligt nog ingen statlig finansiering och Svenska Djurskyddsföreningen har därför beslutat ge stöd till forskning kring dessa viktiga aspekter för god djurvälfärd, säger Lillemor Wodmar, generalsekreterare på Svenska Djurskyddsföreningen.

Ann Pettersson och Bodil Ström Holst, båda docenter på SLU, är mycket tacksamma för donationerna.

– Genom djurskyddsföreningens donation får vi nu möjlighet att studera hur tandlossning påverkar hälsan och samband mellan tandsjukdomar och andra systemsjukdomar som orsakar väldigt många hundar och katter mycket obehag och smärta, säger Ann Pettersson.

– Tillförlitligheten i blodanalyser är mycket viktig. Störande antikroppar hos hunden kan leda både till att sjukdom inte upptäcks och till felaktig diagnos och båda fallen är lika illa. Donationen gör att vi kan arbeta vidare med att utveckla en säkrare diagnostik för hundar, säger Bodil Ström Holst.

Den tredje donationen på 600 000 kronor går till projektet Vinster genom djurvälfärd som leds av postdoktor Karin Alvåsen, SLU.

Svenska Djurskyddsföreningen har tidigare stöttat forskning vid VH-fakulteten genom initiativ och bidrag till professuren i djurskydd, till ett doktorandprojekt om mjölkkornas välfärd och till kunskapssajten Hästsverige.

– Svenska Djurskyddsföreningen bygger sina värderingar på forskning och vetenskap. Syftet med donationerna är att förbättra kunskapen om djurens välfärd och vår målsättning är att projekten ska leda till förbättrade livsvillkor för djuren, säger Lillemor Wodmar, generalsekreterare på Svenska Djurskyddsföreningen. 

SLU och dess forskare är oerhört glada för detta samarbete och tacksamma för Svenska Djurskyddsföreningens betydelsefulla donationer.


Kontaktinformation