SLU-nyhet

Hum-Sam inom SLU

Publicerad: 05 maj 2015

Hur ska humaniora och samhällsvetenskap organiseras bäst inom SLU?

Det handlar dels om att synliggöra ämnena, men också om att se till att denna kompetens tas tillvara, till exempel i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. En arbetsgrupp, ledd av vicerektor Göran Ståhl, har fått rektors uppdrag att utarbeta förslag på hur humaniora och samhällsvetenskap kan vidareutvecklas, för att ytterligare stödja universitetets verksamhetsidé och vision. Förslaget blir ett inspel i den kommande strategin 2017-2020.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Tina Zethraeus