SLU-nyhet

Metabolomikcentrum vid SLU i Umeå knyts till SciLifeLab

Publicerad: 28 maj 2015

”Science for Life Laboratory” är ett nationellt centrum för molekylär biovetenskap med fokus på hälso- och miljöforskning. Idag tillkännages att ”Swedish Metabolomics Centre”, som byggts upp av SLU och Umeå universitet, kommer att bli en del av SciLifeLab.

Metabolomik är mätning och statistisk utvärdering av halterna av mycket små molekyler, metaboliter, som finns i tusental i biologiska vävnader. Den metabolomikforskning som byggts upp vid SLU och Umeå universitet har kopplingar till bl.a. neurodegenerativa sjukdomar, cancer, infektionsbiologi och växt- och skogsbioteknik. Tillsammans intar de två universiteten en nationellt och internationellt ledande position inom området, och nu ska centrumet alltså bli en del av ett ännu större forskningsinfrastrukturutbud.

Totalt har SciLifeLabs styrelse beviljat ansökningar från sex faciliteter runt om i Sverige som kommer att komplettera centrets nuvarande.

– Breddningen av SciLifeLab med komplementär teknik innebär att forskare från hela Sverige får tillgång till ytterligare tekniker och kompetenser, vilket stärker svensk forskning och gör svenska forskare mer konkurrenskraftiga internationellt. Det innebär också att vi ökar möjligheterna till samverkan mellan forskargrupper vid de olika universiteten, säger Göran Sandberg, ordförande för SciLifeLabs styrelse.

Kontaktperson vid SLU
Thomas Moritz, professor
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
090-786 84 56, 070-269 06 84, thomas.moritz@slu.se

Mer information

Swedish Metabolomics Centre i Umeå invigs (pressmedd. 2013-03-04)

The Swedish Metabolomics Centre

Science for Life Laboratory


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson