SLU-nyhet

Ny professor vid SLU i Skara – till nytta för djuren

Publicerad: 08 maj 2015

Lotta Berg, veterinär vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara, är nu också professor i husdjurens miljö och hälsa.

– Mitt ämne handlar om att jobba med förebyggande djurhälsa och väl fungerande beteende hos djur och hur det kan uppnås genom god inhysning och bra djurhantering, berättar Lotta Berg.

Det rör sig huvudsakligen om lantbrukets djur men ibland även om sällskaps- och laboratoriedjur. Vissa studier kommer också att handla om vilda djur.

Lotta kommer att ha ett ämnesansvar där hennes veterinärmedicinska kunskap är basen och arbetet kommer att fokuseras på förebyggande djurhälsa och djurvälfärd.

– Jag kommer att fortsätta som innan, alltså forska inom området. Vi har flera pågående studier inom till exempel fjäderfä, fisk, nötkreatur och vilda fåglar. Jag ska undervisa veterinär- och agronomstudenter och arbeta med fortbildning av yrkesverksamma kolleger. Och som tidigare jobba mycket tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

Regionalt samarbete

Lotta jobbar tillsammans med en forskargrupp vid SLU i Skara, här finns också doktorander som är engagerade i frågorna.

– Jag hoppas också på ett gott fortsatt samarbete med lantbrukare och myndigheter i regionen. Här finns otroligt bra möjligheter för framåtsträvande forskning om t.ex. fjäderfä, mjölkkor, köttdjur och grisar. Lantbrukets djur är viktiga för vår forskning och det är här vi ska finnas. Det är klockrent att tjänsten är placerad i Skara!

Fakta

För SLU i Skara är det en styrka att det finns en professur. Lotta Berg har sökt professuren och tillträdde den 4 maj 2015. Hon efterträder Bo Algers som gått i pension. Det tar cirka ett år från ansökan till att allt är klart med uttalande från sakkunniga till beslut i olika instanser vid universitetet och slutligen rektors beslut.

 

Kontakt:

Lotta.Berg@slu.se

0511-67107


Kontaktinformation
Sidansvarig: Vanja Sandgren