SLU-nyhet

SLU + Skansen = sant

Publicerad: 13 maj 2015

Den 7-8 maj fanns SLU på Skansen i Stockholm för att berätta, visa och diskutera framtidens mat med barn och unga. Tanken är att SLU på Skansen ska bli ett återkommande evenemang.

Studenter och forskare från SLU var på plats på Lill-Skansen den 7-8 maj för att svara på frågor om hur mat produceras, förädlas och hur resterna tas om hand om –idag och i framtiden.

Inbjudan till att delta på temadagarna skickades ut till skolor i Stockholms- och Uppsalaområdet.

Nio klasser förbokade temadagarna, från åk 4 till gymnasiet. Dessutom besökte många av Skansens övriga besökare mässan.

Tanken är att detta ska bli ett återkommande evenemang: forskare och studenter är på Skansen för att möta allmänheten och väcka intresse för SLU:s verksamhetsområden.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo