SLU-nyhet

SLU värd för internationella möten om Östersjöns miljö

Publicerad: 20 maj 2015

Övergödning. Hur kan Östersjöländernas beräkningar av belastningen med näringsämnen från land till hav bli säkrare och mer jämförbara? Det är några av frågorna som experter från Östersjöländerna diskuterar under en rad möten på SLU i veckan.

– Mycket av mötena handlar om hur vi bäst jobbar vidare med att harmonisera och förbättra vårt arbete inom Östersjö-regionen, för en bättre miljö i Östersjön, säger Lars Sonesten, värd för mötena och forskare på institutionen för vatten och miljö, SLU.

Lars Sonesten är sedan i höstas ordförande för arbetsgruppen Pressure inom Helsingforskommissionen (Helcom). Helcom samordnar arbetet med att skydda Östersjön till och med Kattegatt, inom ramen för Helsingforskonventionen. I fokus för arbetsgruppen Pressure är olika typer av påverkan på Östersjön, bland annat belastningen av näringsämnen och andra substanser, marin nedskräpning samt undervattensbuller.

– Tyvärr har vi inte fått med så många representanter från de olika gränsflodskommissionerna som vi hade hoppats, vilket innebär att vi delvis måste tänka om lite grann för att få ett bra samarbete kring de gränsöverskridande belastningarna inom Östersjöområdet, säger Lars Sonesten.


Kontaktinformation
Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se