SLU-nyhet

Stort gensvar om strategiarbetet

Publicerad: 27 maj 2015

I februari bjöds alla medarbetare och studenter vid SLU in till att bidra till arbetet med universitets nya strategi. Gensvaret har varit över förväntan.

Lisa Sennerby Forsse. Foto: Viktor Wrange.– Jätteroligt och värdefullt att så många har velat tycka till om idédokumentet. Jag vill ge ett stort tack till alla som engagerat sig och bidragit med synpunkter och förslag, säger rektor Lisa Sennerby Forsse.

Totalt har 37 organisatoriska enheter och motsvarande samt åtta nämnder och råd lämnat in sina svar om val av fokusområden, målformuleringar och vad SLU behöver göra för att uppnå målen.


Kontaktinformation