SLU-nyhet

Strategiarbetet går vidare

Publicerad: 05 maj 2015

Att många engagerats i strategiarbetet 2017-2020 är tydligt. Det har kommit in många konkreta förslag från institutionerna, som svar på den remissomgång som genomförts inom universitetet.

Av fakulteternas sammanfattningar framgår att fokusområdena Medarbetare och Studenter får starkt stöd, medan man upplever Samverkan som mera otydligt.

I fråga om Ett SLU som föreslogs som ett fjärde fokusområde, går reaktionerna isär. Några tolkar det som likvärdiga arbetsvillkor och en gemensam profilering av verksamheten (varumärket SLU) oavsett verksamhetsort, medan andra ser det som en enbart organisatorisk fråga.

I flera svar framhålls också att forskning borde vara att fokusområde för universitetet.

Den fortsatta arbetsgången är återkoppling till medarbetarna under maj/juni, diskussion på styrelsens strategimöte 15 juni, reviderad plan för processen i augusti, inspel från interna arbetsgrupper under september-oktober, fortsatt diskussion i ledningsrådet och slutligen beslut av styrelsen i februari 2016.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Tina Zethraeus