SLU-nyhet

Strategisk satsning på SLU-forskningens infrastruktur

Publicerad: 12 maj 2015

Rektor beslutade igår om en ny strategisk satsning på ekonomiskt stöd till forskningsinfrastruktur. Bakgrunden är de minskade möjligheterna att få externa medel för infrastruktur.

Stödet gäller "sådan infrastruktur som ger förutsättningar för världsledande forskning". Det kan gälla allt från  en anläggning, ett speciallaboratorium, en databas till instrument eller liknande. Ett absolut villkor är att infrastrukturen är tillgänglig för användare utandör den egna institutionen.

Stödet kan sökas dels för nyanskaffning eller uppbyggnad av ny infrastruktur, dels för uppgradering och komplettering av befintlig infrastruktur.

– Genom det nya infrastrukturstödet skapas goda förutsättningar vid SLU för forskning av högsta kvalitet, säger vicerektor Göran Ståhl. Samtidigt får SLU nu gemensamma riktlinjer för hantering av forskningsinfrastruktur.

Tillgängligt belopp för 2015 års utlysning är totalt 25 miljoner kr, för perioden 2016–2020. Planen är att utlysningen ska göras årligen.

Sista dag för inlämning av ansökan i år är 15 september.

Läs hela utlysningen av infrastrukturstöd 2015 här.

Frågor?
Kontakta forskningssekreterare Boel Åström, ledningskansliet, boel.astrom@slu.se, ankn. 2022.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se