SLU-nyhet

Vårpropositionen och SLU

Publicerad: 05 maj 2015

Styrelsen fick i dag en redovisning av de viktigaste nyheterna för SLU i regeringens vårproposition, däribland att anslaget till Artdatabanken ökas med 15 miljoner från och med 2016.

Nytt är också en satsning på fler högskoleplatser, där SLU får del av ökningen:  Statsanslaget ökas med 7 miljoner under 2015 och 6 miljoner från och med 2016. Regeringen föreslår också stora satsningar på miljöövervakning, på havs- och vattenmiljö och på skydd av värdefull natur – områden där SLU är en viktig aktör. Medlen kommer dock inte direkt till SLU, utan fördelas som uppdrag till andra myndigheter.

 


Kontaktinformation