SLU-nyhet

"EU möjliggör fortsatt oansvarigt användande av antibiotika"

Publicerad: 09 juni 2015

"När EU, efter många år, beslutat att se över den lagstiftning som rör den veterinära användningen av antibiotika skapar man en gummiparagraf som gör det möjligt att fortsätta en ansvarslös användning av antibiotika till friska djur."

"Många initiativ tas just nu för en mer ansvarsfull användning av antibiotika i världen. Resistenta bakterier känner inga gränser och vi måste vidta skarpa åtgärder inom såväl veterinär- som humanmedicin. Lyckas vi inte kommer den sjukvård vi tar för given att förändras i grunden. På sikt omöjliggörs cancerbehandlingar, stora kirurgiska ingrepp, transplantationer och vård av för tidigt födda barn."

Detta skriver dekan Karin Östensson och prodekan Torkel Ekman på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt Helena Johnsson, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund och Björn Olsén, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala universitet på Svenska Dagbladets debattsida. Läs hela artikeln här


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mårten Granert