SLU-nyhet

Fartygsköpet fortsätter

Publicerad: 16 juni 2015

SLU:s styrelse beslutade vid tisdagens sammanträde att uppdra åt rektor att ingå de överenskommelser och fatta de beslut som krävs för att regeringsuppdraget från i april i år om inköp av ett nytt forskningsfartyg kan genomföras senast 2018 och inom givna ekonomiska ramar.

Investeringen får uppgå till högst 430 miljoner kronor.

Rektor ska två gånger per år lämna lägesrapport till styrelsen, och vid indikationer på större avvikelser omedelbart rapportera till styrelsen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson