SLU-nyhet

Forskning om snöleoparder i blogg från National Geographic

Publicerad: 08 juni 2015

Förra veckan uppmärksammades Örjan Johanssons forskning om snöleoparder i National Geographic's Cat Watch Blog.

En av de viktigaste orsakerna till att snöleoparden är hotad är att den äter tamboskap, främst getter och får. Men det går att lindra konflikten och skydda snöleoparderna, enligt en nyligen publicerad studie av doktorand Örjan Johansson från SLU och hans kollegor.

Studien visar bland annat att ett sätt att undvika att tamdjuren blir tagna är att inte låta dem beta i de oländigaste områdena. Det skulle tillsammans med bättre nattfållor kunna minska förlusterna av tamdjur betydligt.


Kontaktinformation