SLU-nyhet

Klimatprotokollet överträffar miljömål

Publicerad: 09 juni 2015

Uppsala klimatprotokoll, som SLU är en del av, har överträffat sina mål när det gäller att minska utsläpp av växthusgaser. Mellan åren 2011 och 2014 minskade medlemmarna sina utsläpp med 11 % (målen var 4,5 %).

Ända sedan arbetet med klimatprotokollet kom igång 2010, har SLU:s institution för energi och teknik bidragit med underlag, beräkningar och projekt som är en av klimatprotokollets grundpelare.

Uppsala klimatprotokoll är ett samarbete mellan 29 olika myndigheter, företag och organisationer, bland annat Uppsala kommun, Akademiska hus, Uppsala universitet och SLU. Samarbetet kom igång år 2010 och bidrog till att Världsnaturfonden utsåg Uppsala kommun till Sveriges klimatstad 2013.


Kontaktinformation
Sidansvarig: elin.backstrom@slu.se