SLU-nyhet

Medlemskap i Renare Mark

Publicerad: 16 juni 2015

På initiativ av forskningsprojektet Applicera är SLU korporativ medlem i nätverket Renare Mark. Enskilt medlemskap kan även sökas av alla som är intresserade av marksaneringsfrågor. Nätverket vill bidra till fler kontaktytor inom området genom bland annat möten, konferenser och utbildningar.

Det treåriga Formas-projektet Applicera (2015-2017) leds av Karin Wiberg, professor vid institutionen för vatten och miljö, och har som mål att utveckla ny metodik för riskbedömning av markmiljön på förorenade platser. Projektet omfattar flera SLU-institutioner (Vatten och miljö, Ekologi, Mikrobiologi samt Mark och miljö).

På initiativ av Applicera är SLU korporativ medlem i nätverket Renare Mark. Det är en samlingsplats för alla som är intresserade av de miljöfrågor som handlar om föroreningar i mark och vatten. Den som önskar nyhetsinfo i mejlen och rabatt på arrangemang kan bli enskild medlem.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo