SLU-nyhet

”Minska miljöpåverkan i stället för att gå i cirklar”

Publicerad: 25 juni 2015

”På lång sikt leder en ambitiös miljöpolitik inte till fler jobb – vissa sektorer vinner, andra förlorar”, skriver elva forskare, bl a SLU-professorerna Ing-Marie Gren och Bengt Kriström, i en debattreplik på DN Debatt.

”Miljöfrågan är tillräckligt viktig för att stå på egna ben. Bra miljöpolitik kräver allsidiga beslutsunderlag, inte analyser som ignorerar politikens kostnadssida. Sådana kan i värsta fall undergräva förtroendet för miljöpolitiken och leda till lägre ambitioner”, skriver de elva bl a.

http://www.dn.se/debatt/repliker/minska-miljopaverkan-i-stallet-for-att-ga-i-cirklar/


Kontaktinformation