SLU-nyhet

Fler antagna till SLU

Publicerad: 09 juli 2015

I dag skickas det första antagningsbeskedet ut till höstens blivande universitetsstudenter och det går bra för SLU. Vi antar fler studenter än 2014 och bekräftar delar av ökningen i årets anmälningar.

Urval 1 inför höstterminen 2015 är nu genomfört och publiceras idag torsdag den 9 juli för de sökande på Antagning.se.

SLU har 8881 antagna totalt till sina program och kurser inför hösten (2015) jämfört med 8779 antagna totalt förra hösten (2014). Detta visar återigen på en av SLU:s  styrkor; ett ytterst stabilt antal antagna oavsett storleken på årskullarna och antalet möjliga sökande.

En positiv nyhet för året är att vi ökar antalet platser på djursjukskötarutbildningen. Vi antar tio fler än förra året och kommer att öka platserna ännu mer till 2016.

– Antagningen ligger stabilt, men vissa program har minskat antal reserver. Vi planerar nya satsningar på studentrekrytering för att öka kännedomen om att SLU har utbildningar som blir allt viktigare för framtiden, säger Lena Andersson-Eklund, pro-rektor på SLU.

Enligt pressmeddelande från Universitets- och högskolerådet får totalt sett i Sverige 265 714 personer besked om att de antagits till en utbildning under hösten till något av landets lärosäten. Jämfört med noteringen för höstterminen 2014 på 266 144 är det i stort sett oförändrat (en minskning med 430 personer). Samtidigt har antalet behöriga sökande minskat med 7 850 personer, från 376 910 höstterminen 2014 till 369 060 i år (-2 %).

Nu ska antagna och reserver tacka ja till sina platser senast den 31 juli. Den 4 augusti genomförs urval 2, vilket publiceras för studenterna den 6 augusti.

Vi gratulerar alla antagna, med en påminnelse om att tacka ja till erbjuden plats senast 31 juli!


Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se