SLU-nyhet

Expertertmöte kring hästgenomik

Publicerad: 29 juli 2015

Ledande forskare inom hästgenomik träffades under förra veckan i Hannover på arbetsmötet 11th Dorothy Russell Havemeyer International Equine Genome Mapping Workshop.

Sjuttio forskare från 17 länder sammanstrålade under tre dagar för att presentera sina senaste forskningsresultat, som behandlade allt från identifiering av sjukdomsgener, rekonstruktion av hästens ursprung med genetisk data, genetisk variation hos utrotningshotade raser, nya redskap för dataanalys, grundläggande kunskap om hälso- och prestationsegenskaper, samt utveckling av genetiska tester med applikation inom hästindustrin.

Hästens genomsekvens blev färdigställd under 2007 och är ett resultat av gemensamma ansträngningar sedan forskarnas första träff 1995, 1th Dorothy Russell Havemeyer International Equine Genome Mapping Workshop. Målet med hästens genomsekvenseringsprojekt var att förbättra hästens hälsa och välfärd. Dessa övergripande mål kvarstår för forskarna i gruppen och den snabba utvecklingen inom forskningsfältet kommer att fortsätta att ta fram kunskap och redskap som möjliggör detaljerad forskningsbaserad avel och skötsel för förbättrad välfärd hos häst.

Under mötet gavs möjlighet att presentera, kommentera och kritisera kommande vetenskapliga artiklar, diskutera forskningsidéer och nya samarbetsprojekt. De resultat som presenterades på mötet reflekterade den snabba utveckling som sker inom forskningsfältet och det fortsatta samarbete som sker tillsammans med hästägare, industri och kliniker för att förstå hästens genetiska sammansättning.

Forskarna blev inbjudna till en hingstvisning på det nationella avelscentrumet Celle under en av mötets kvällar. Nästa möte för forskarna äger rum under 2017, 12th Dorothy Russell Havemeyer International Equine Genome Mapping Workshop.

 För mer information: Gabriella.Lindgren@slu.se, tel 018-67 19 18


Kontaktinformation