SLU-nyhet

"Öppna landsbygdsambassader i städerna"

Publicerad: 14 juli 2015

I debatten kring landsbygdens framtid framförs ofta förslag på olika former av stödinsatser. Det diskuteras dock betydligt mindre om hur landsbygden kan engagera stadens människor. Landsbygdens framtid kan bli betydligt ljusare om det skapas starkare band mellan stad och land.

I detta sammanhang gäller det att behålla banden till de som har en koppling till landsbygden samt att skapa nya kontakter och samarbeten.

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet finns en omfattande alumnverksamhet, där tidigare studenter erbjuds bli viktiga ambassadörer för sitt universitet. Alla som har en landsbygdsbakgrund kan erbjudas en möjlighet att behålla och utveckla banden med sin hembygd och på olika sätt stärka banden mellan stad och land.

Öppna också landsbygdsambassader i städerna – mötesplatser där alla landsbygdsrelaterade frågor kan ventileras med stadens aktörer och konsumenter. Spännvidden på frågor, idéer och förslag kan bli oändliga.

Detta skriver Peter Lundqvist, professor vid SLU i Alnarp. Läs hela debattartikeln i Hallands Nyheter här


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mårten Granert