SLU-nyhet

Rikligt med blåbär i Norrland

Publicerad: 15 juli 2015

Tillgången på blåbär ser ut att bli mycket god i år. Årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar på ett mycket bra år i Norrland och ett något sämre än normalt i resten av landet.

(NB - detta är prognosen från 2015)

Enligt prognosen ligger bärtätheten i Norrland i år runt 40 procent över genomsnittet för de föregående tolv åren. I Götaland verkar tillgången på blåbär bli relativt bra, med drygt 90 procent mogna blåbär jämfört med ett normalår, medan tillgången väntas bli något sämre i Svealand med drygt 80 procent av genomsnittet för perioden 2003–2014 (se figur 1 nedan).

Den genomsnittliga mängden blåbär som finns i skogarna varierar ganska mycket mellan landsdelarna. Normalt brukar Norra Norrland och Svealand få fler blåbär per kvadratmeter än Södra Norrland och Götaland (se figur 2 samt karta nedan). I år ser det dock ut att bli mest blåbär i Norra och Södra Norrland, framför allt i kustlandet. Det finns också stora lokala variationer och om man bara letar på rätt ställen går det med all säkerhet att finna mycket bär i alla delar av landet.

– En del av denna variation kan förklaras med att i år verkar det vara ovanligt ojämnt fördelat hur mycket blommor som överlevt till kart. Bäst verkar överlevnaden ha varit i Götaland och generellt för landet är det så att kustområdena som har haft den högsta överlevnaden, säger Ola Langvall, försöksledare vid enheten för skoglig fältforskning, SLU.

När det gäller bärmognaden, så blir den mycket senare än tidigare år och verkar dessutom bli väldigt utdragen. Rapporter om mogna bär började komma in för en dryg vecka sedan, framför allt runt södra Sveriges kuster, medan det fortfarande fanns blommande bärris i Norrland så sent som i slutet på förra veckan. Detta är förstås en effekt av den hittills svala sommaren.

Bärprognosen bygger på en kombination av observationer av mängden blommor, kart och mogna bär från Riksskogstaxeringens landsomfattande provytenät och av återkommande observationer på permanenta provytor vid ett flertal försökslokaler utspridda över landet. Alla uppgifter i blåbärsprognoserna avser skogar med förekomst av blåbärsris.

Om blåbärstillgången i landets skogar

Genom att utnyttja uppgifter om bärens vikt från SLU:s försöksparker, kan ungefärliga beräkningar av bärproduktionen göras. Dessa visar att den årliga produktionen av blåbär i Sveriges skogar under perioden 2007–2014 har varierat mellan 310 och 660 miljoner kg, och att årets produktion – med ledning av prognosen för bärtätheten - kan uppskattas till ca 550 miljoner kg (se figur 3 nedan).

– Årets blåbärsproduktion verkar bli en av de större vi har sett under de år som vi har kunna göra uppskattningar av totalproduktionen i våra skogar, säger Jonas Dahlgren, analytiker vid Riksskogstaxeringen på SLU.

Figurer och karta

Klicka på länken under illustrationen för att öppna en större version.

Figur 1

Prognos för relativ blåbärsförekomst i olika landsdelar år 2015 jämfört med genomsnittet för åren 2003–2014, procent. Grafik: Ola Langvall, SLU. Länk

Figur 2

Prognos för blåbärsförekomst år 2015 i olika landsdelar jämfört med genomsnittet för åren 2003–2014, genomsnittligt antal bär per kvadratmeter och år. Grafik: Ola Langvall, SLU. Länk

Figur 3

Prognos av totalproduktion av blåbär på produktiv skogsmark, jämfört med åren 2003–2014. Grafik: Ola Langvall, SLU. Länk

Karta

Prognos för blåbärsförekomst år 2015 i olika delar av landet, genomsnittligt antal bär per kvadratmeter och år. Grafik: Ola Langvall, SLU. Länk

 

Ola Langvall
Foto: SLU

Högupplöst bild

 

Kontaktinformation
Sidansvarig: Mårten Granert