SLU-nyhet

Betydelsefulla andetag från bäckar och floder

Publicerad: 13 augusti 2015

Rinnande vattendrag är betydelsefulla källor till växthusgasen koldioxid, men varför är det så? Svaret på den frågan publicerar ett internationellt forskarlag i den ansedda tidskriften Nature Geoscience.

Att rinnande vattendrag avger betydande mängder av växthusgasen koldioxid är sedan tidigare känt. Det finns därför oro för att utflödet av koldioxid från dessa vattendrag kan öka till följd av ett förändrat klimat, och att det kan påskynda ökningen av denna växthusgas i atmosfären. Var koldioxiden kommer från har varit en källa till debatt bland forskare under det senaste decenniet. Bäckar får sitt vatten från omkringliggande mark och den mest vedertagna idén har varit att koldioxiden som frigörs i bäckar har förts dit från mark i anslutning till bäcken. Nu har ett forskarlaget (Umeå universitet, SLU, University of Wyoming och University of Washington) visat att en betydande del faktiskt kommer från organismer som lever i bäckar.

Hjalmar Laudon, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, är en av författarna till artikeln i Nature Geoscience.


Kontaktinformation