SLU-nyhet

Emeritus bidrar till växtodlingsforskningen

Publicerad: 12 augusti 2015

Bengt Torssell tog agronomexamen 1952 och blev professor i växtodling vid SLU 1978. Som professor emeritus publicerar han fortfarande vid 90 års ålder nya artiklar.

I senaste utgåvan av Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science är Bengt Torssells artikel "Modelling below-ground shoot elongation and emergence time of Sonchus arvensis shoots" publicerad.

Anna Mårtensson, professor i markkemi vid SLU och redaktör för Soil & Plant Science, vill i tidskriften särskilt uppmärksamma Bengt Torssells fortlöpande forskning om mekanistisk modellering med fokus på perenna växters livscykel. Bengts medförfattare beskriver honom som en excellent vetenskapsman och en pionjär inom växtodlingsforskningen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo