SLU-nyhet

Erik Westholm i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling

Publicerad: 31 augusti 2015

Erik Westholm, professor vid SLU:s institution för stad och land, kommer att ingå i ett nytt vetenskapligt råd när regeringen kopplar samman akademi och politik i sitt framtidsarbete. Det vetenskapliga rådet ska i första hand bidra med underlag till de sju ministrarna i regeringens framtidsråd.

​Tolv framstående forskare kommer att ingå i det vetenskapliga rådet, under ledning av Chalmers avgående rektor Karin Markides. Tanken är att forskarna ska ge råd till regeringen för en grön omställning med fokus på ekonomi och miljö- och klimatarbetet. Innovationsfrågorna har stor betydelse, exempelvis inom framställning av material på hållbart sätt och omställningen inom energisektorn.

Erik Westholm är kulturgeograf och professor i nordisk och europeisk landsbygdsutveckling.

– Det känns mycket bra att få arbeta så nära politiken i de här viktiga frågorna, säger Erik Westholm. Det är ett brett fält som ska täckas och rådets kontaktytor till olika akademiska miljöer blir viktiga. Men ett vetenskapligt råd är en bra arbetsform för mötet mellan politik och universitet.

Bland övriga forskare i rådet finns Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Center, Lena Neij professor i systeminriktad energiforskning, och chef för Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet, samt Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Arbetet i regeringens framtidsråd leds av framtidsminister Kristina Persson. Ledamöterna i Framtidsrådet är också Stefan Löfven, statsminister (S), Anna Johansson, infrastrukturminister (S), Ardalan Shekarabi, civilminister (S), Helene Hellmark-Knutsson, forskningsminister (S), Åsa Romson, miljöminister (MP) och Per Bolund, finansmarknadsminister (MP).

En huvuduppgift för det vetenskapliga rådet är att utvärdera och implementera slutsatserna från Kristina Perssons tre expertgrupper: Grön omställning, Arbetet i framtiden och Global samverkan.

Politiken måste bli bättre på att ta del av de framsteg som görs inom akademin, säger Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor, i ett pressmeddelande från regeringen.

Kontaktuppgifter
Erik Westholm, professor
Institutionen för stad och land
Avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU
018-67 19 57, 073-390 89 17, erik.westholm@slu.se
http://www.slu.se/sv/institutioner/stad-land/om-oss1/medarbetare/landsbygdsutveckling/westholm/


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson