SLU-nyhet

Årets samverkare

Publicerad: 18 september 2015

Alfred Sandström vid institutionen för akvatiska resurser har tilldelats utmärkelsen Årets samverkare vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

Alfred Sandström, Årets samverkare 2015. Foto: Li Gessbo, SLU

Utmärkelsen Årets samverkare delas ut till den eller de som på ett synligt och nyskapande sätt, i dialog mellan akademin, näringsliv, offentlig sektor och andra aktörer, bidragit till att öka kunskapen om hur människan kan förvalta och nyttja de biologiska naturresurserna på ett hållbart sätt.

Dekan Barbara Ekbom överlämnade priset vid Fakultetsdagen 2015:

"Alfred Sandström verkar vid sötvattenslaboratoriet i Drottningholm sedan 1998. Han är forskare med inriktning fiskförvaltning. Han arbetar för ett hållbart nyttjande av fiskresurser och jobbar kontinuerligt med väldigt olika intressegrupper som ofta står mot varandra. Inom fiskets område finns det ibland nästan vattentäta skott mellan yrkesfiskare, fritidsfiskare, miljöorganisationer samt olika myndigheter. Forskningen ses fortfarande inte som en självklar och önskvärd spelare på denna arena.

Det som gör Alfred Sandströms insats unik är att han skapat en plattform för samtal och utbyte av erfarenheter. Alfred lyckas gång på gång navigera i dessa svåra vatten och därmed bidra till ökad förståelse och samverkan mellan individer och grupper, på synliga och nyskapande sätt. Genom sitt genuina intresse för att ta allas åsikter på allvar så har han vunnit respekt hos många olika aktörer.

Yrkesfiskare har inte bara varit deltagare i forskningsprojekt. De har varit huvudaktörer som både analyserar fiskets problem och styra forskningens agenda. Detta ske genom att fiskare bestämer forskningsfrågor och forskarnas roll är att garantera ett vetenskapligt arbetssätt (metoder, analys och tolkning av resultat).

Samtidigt har Alfred skapat ett mycket brett vetenskapligt nätverk med forskningsgrupper i många länder i både Europa och Nordamerika. Han är ofta i forskningens frontlinje med nya metoder, gällande allt från
ekosystemforskning, fiskbeståndsanalys, hydroakustik, och beteendestudier, till användandet av satelitdata för miljöövervakning.

Alfred delar generöst av sig sitt genuina intresse med skärpa, ärlighet, och sitt tydliga och raka språk. Hans generositet med kunskap sprider sig som ringar på vattnet och leder till båda långvariga och nya spännande samarbeten. Alfreds energiska kunskapsspridning inom samverkansgruppen för Vättern har lett inte bara till acceptans och förståelse utan ett långvarigt engagemang hos många olika aktörer. Att bryta ny mark i en motstridig miljö som fiskets område och samtidigt jobba i ett stort och mycket växlande vetenskapligt nätverk är viktigt för institutionens och fakultetens verksamhet och för SLU som universitet.

Det är med stor nöje jag överlämnar priset till Alfred Sandström."


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo